Uprawnienie do odstąpienia od umowy (ZWROTY)

1. Klientowi, będącemu konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, przysługuje – na podstawie przepisów prawa – prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie oraz dostarczeniu przesyłki zwrotnej  w terminie do 14 dni kalendarzowych  na adres SHEBE Katarzyna Warmowska, ul. Mirachowska 42, 83-340 Sierakowice

2. Termin 14-dniowy liczy się od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie Towaru

3. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot (otrzymanie przesyłki zwrotnej)  powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych. Zakupiony towaru należy zwrócić na poniższy adres: SHEBE Katarzyna Warmowska ul. Mirachowska 42 83 340 Sierakowice (Adres jest podany także na każdym paragonie dołączonym do paczki)

4. Zwracany przez Klienta Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu. 

5. Koszt opakowania i odesłania towaru ponosi Klient 

6. Zwracane rzeczy muszą posiadać metki, być zapakowane w oryginalne folie oraz być w stanie nienaruszonym. Rzeczy nie mogą być brudne oraz poplamione, nie może być zapachu użytkowania.

7. Bielizna, stroje kąpielowe nie podlegają wymianom oraz zwrotom. 

8. W przypadku DARMOWEJ WYSYŁKI - przy zwrocie sklep zastrzega sobie wyrównanie kosztów wysyłki z kwoty zwrotu ( koszt przesyłki jest odejmowany od zwracane sumy za rzeczy ) 

9. Sklep zobowiązuje się do zwrotu pieniędzy w kwocie wartości rzeczy bez kosztów przesyłki w terminie do 14 dni od otrzymania przesyłki zwrotnej. Koszt przesyłki w obie strony pokrywa zwracający. 

10. Sklep zastrzega sobie prawo do nie odbierania przesyłek zwrotnych wysłanych paczka pobraniową bez możliwości sprawdzenia zawartości. 

11. Zwrot odbywa się na podstawie załączonego do przesyłki formularza zwrotu wraz z paragonem. Bez paragonu zwrot rzeczy nie jest możliwy. 

12. Towary zakupione poza granicą Polski nie podlegają zwrotowi.